Wasenco Oy Rakennuslehdessä 26.2.2016

Uusi innovaatio säästää rahaa asunto-osakeyhtiöille

Jyväskyläläinen asunto-osakeyhtiö säästää ottamalla jätevesien lämmöt talteen suomalaiskeksinnön avulla.

Asunto-osakeyhtiö Puistokatu 25:n käytössä oleva ja suomalaisyritys Wasencon kehittämän hybridivaihtimen avulla jätevesien lämpö voidaan ottaa talteen. Laite on ollut yhtiön käytössä muutamia viikkoja. Jäteveden sisältämää lämpöä käytetään käyttöveden esilämmitykseen tai lämpöpumpun primääripiiriin.
Jäteveden lämmön talteenoton avulla kiinteistöjen E-lukua voidaan pienentää FinZEB-laskelmien mukaan jopa 14 kWh:ta per neliö vuodessa. Tilastokeskuksen ja Motivan mukaan asuinkiinteistöt hukkaavat lämpöä jätevesien mukana viemäriin noin 7,2 TWh:ta vuodessa.
”Asuinkiinteistöissä jäteveden mukana hukataan lämpöä noin 15–35 prosenttia ja tulevissa lähes nollaenergiarakennuksissa jopa yli 50 prosenttia”, Wasencon liiketoimintajohtaja Aarni Tervonen kertoo.
Wasencon kehittämässä Ecowec-hybridivaihtimessa on RST- tai HST-lämmönvaihdin, jossa viemärispiraali luovuttaa jäteveden sisältämää lämpöä suoraan käyttöveden esilämmitykseen tai lämpöpumpun primääripiiriin.
”Käyttövesi esilämmitetään omissa lämmönvaihtimissa. Jätevesi ei täten voi sekoittua käyttöveteen”, Tervonen sanoo.
Hybridivaihdin sopii yksiviemärijärjestelmään, eikä se tarvitse sähköä tai puhdistuksia. Jätevettä ei kerätä säiliöön, sillä hybridivaihdin on käytännössä kuin viemäriputken osa.
Laitteen hyötysuhde on 30–70 prosenttia. Tilaa se tarvitsee noin neliön verran, ja se sopii uudis- sekä korjausrakentamiseen. Sen avulla voidaan kerätä lämpöä kaikista kiinteistön lämmönlähteistä eli jäte- ja pesuvesistä, lauhdelämmöstä, poistoilman lämmöstä ja aurinkolämmöstä.

Wasenco-964x600

Wasencon kehittämä musta Ecowec-hybridivaihdin vasemmalla asunto-osakeyhtiön teknisessä tilassa. Kuva: Wasenco

Spiraalin läpi

Hybridivaihdin kytketään viemärilinjaan kiinteistön pohjakerroksessa. Viemäröitävä neste ohjataan hybridivaihtimen läpi. Mahdollisissa tukkeumatilanteissa hyb­ridivaihdin ohitetaan ylivirtausputkella. Kytkennät hoidetaan mahdollisimman lyhyillä kytkennöillä.
Jätevesi ohjataan hybridivaihdinsäiliön sisään painovoimaisesti tai pumpattuna. Säiliön sisällä kiinteistön vaakaviemäri on rakennettu yhteneväisesti jatkuvaksi spiraaliksi.
Jätevesi virtaa viemäriputkessa säiliön läpi, ja sen sisältämä lämpö siirtyy säiliön lämmönsiirtonesteeseen, jolla säiliö on täytetty. Lämmönsiirtonesteeseen sitoutunut lämpö siirretään suoraan käyttöveden tai kiinteistön lämmitykseen. Jätevesi virtaa ulos vaihdinspiraalista viemäriin.

Energiansäästöarvio on noin 10–20 prosenttia kiinteistökohtaisesta lämpöenergian kulutuksesta ja jopa 20–25 prosenttia tulevissa nollaenergiataloissa.

”Aivan kaikkea lämpöä ei oteta talteen, jotta jätevesi ei kylmene liikaa ja aiheuta ongelmia kiinteistöstä ulos mennessään. Näin jätevesipuhdistamoillekin riittää lämpöenergiaa käytettäväksi”, Tervonen huomauttaa.

Johanna Aatsalo