Referenssit

Urheilukatu 1, Kuopio

Ensimmäinen prototyyppi Ecowec-hybridivaihtimesta asennettiin Kuopioon vanhaan kaukolämmitteiseen kerrostaloon käyttöveden esilämmitykseen. Järjestelmä kytkettiin käyttöön maaliskuussa 2015, jonka jälkeen se on toiminut ilman huolto- tai korjaustarpeita. Järjestelmän hyötyinä kaukolämmön huipputehoja ja energiankulutusta käyttöveden osalta on saatu vähennettyä merkittävästi. Järjestelmän asennus tai käyttö ei vaikuta asukkaiden elämään, vaan energiansäästöä syntyy joka päivä jopa talven kylmimpään ja pimeimpään aikaan.

referenssit_wasenco1

Kuva: Suomen ensimmäinen Ecowec-hybridivaihdin asennettiin Kuopioon.

Kohteessa käyttöveden esilämmitys toimii ilman lämpöpumppua ja ilman sähköä. Kiinteistöön johdettava kylmä käyttövesi lämpenee poistuvan jäteveden vaikutuksesta Ecowecin sisällä. Jätevesi johdetaan Ecowec-hybridivaihtimen läpi sen sisällä olevan viemäriputkivaihtimen läpi, josta jäteveden sisältämä lämpö siirtyy Ecowecin sisällä olevaan lämmönsiirtonesteeseen. Lämmönsiirtonesteestä lämpö johtuu käyttövesivaihtimiin esilämmittäen veden ennen kaukolämmönvaihdinta. Ecowecilla esilämmitetään vain lämmintä käyttövettä – kylmä käyttövesi johdetaan huoneistoihin suoraan ilman esilämmitystä. Järjestelmän toimintaa ja energiansäästöä seurataan etäseurannan avulla, joka kytketään myöhemmin suoraan taloautomaatioon.

Kiinteistön omistaja Kuopion vuokrakiinteistöyhtiö Niiralan Kulma Oy on tyytyväinen Ecowecin toimintaan ja säästöihin. Niiralan Kulma Oy:n kiinteistöjohtaja Olli Kuronen tiivistää kokemukset Ecowecistä seuraavasti:

”Tämänhän pitäisi olla pakollinen vakiovaruste kaikissa kiinteistöissä. Laite toimii, kuten meille luvattiin ja se ei ole aiheuttanut lisää huoltotoimenpiteitä kunnossapidolle. Ecowec-hybridivaihdin on yksinkertainen ja tehokas passiivinen ratkaisu, jota tulemme käyttämään myös muissakin kohteissamme, niin korjaus- kuin uudisrakennuskohteissakin. Suosittelen järjestelmää myös muillekin kiinteistön omistajille tai rakennuttajille.”


Puistokatu 25, Jyväskylä

Ensimmäinen lämpöpumppuun kytketty Ecowec-hybridivaihdin asennettiin As Oy Puistokatu 25 kiinteistöön Jyväskylässä. Kiinteistössä tehtiin samalla myös lämmitystapamuutos, jossa kaukolämmön rinnalle kytkettiin poistoilmalämpöpumppu poistoilman ja jäteveden lämmöntalteenottoon. Järjestelmän etuna on kahden suurimman energiahukan (poistoilma ja jätevesi) talteenotto yhdellä lämpöpumppujärjestelmällä, joka pienentää merkittävästi kaukolämmön käyttöä kiinteistön ja käyttöveden lämmityksessä. Tämä energiansäästö voidaan todentaa Enermix Oy:n TaloTohtori-etäseurantajärjestelmällä, josta saadaan eriteltyä lämpöpumpun keräämät energiansäästöt poistoilmasta ja jätevedestä sekä kaukolämmön energiankulutukset. Näistä muodostetaan kuukausikohtaiset säästöraportit taloyhtiölle, joista voidaan seurata järjestelmän tuomia säästöjä.

referenssit_wasenco2

Kuva: Ecowec-hybridivaihdin kytkettynä poistoilmalämpöpumppuun kaukolämmön rinnalle.

Kiinteistön isännöitsijä Ilkka Kuulasmaa Keski-Suomen Tilivalvonta Oy:stä näkee järjestelmällä toteuttavan energiansäästön olevan merkittävä muutos nykyisten kiinteistöjen energiatehokkuuteen. Ilkka Kuulasmaa toteaa:

”Yhdistelmälämmityksen hyödyt ovat kiistattomat. Jo pelkkä poistoilmalämpöpumppu tuo kiinteistölle melkoisen lämmityskustannushyödyn, mutta lisäämällä samaan järjestelmään myös jätevesien lämmöntalteenoton päästään energiatehokkuudessa entistä parempaan tasoon.”

Enermix Oy:n toimitusjohtaja Janne Heinosella on kokemuksia monista poistoilmalämpöpumppujen asennuksista ja energiaremonteista ympäri Suomea. Hänen mukaansa jätevesien lämmöntalteenotto sopii hyvin PILP-järjestelmien rinnalle. Ecowec tuo lisähyötyjä järjestelmän toimintaan ja tehostaa lämpöpumppujen toimintaa lisäämällä käyntijaksoja ja nostamalla lämmönkeruunesteen lämpötilaa. Janne Heinonen kommentoi kokemuksiaan seuraavasti:

”TaloTohtorin-etäseurannan tulokset Ecowecista As Oy Puistokatu 25 osalta vahvistivat uskomme poistoilman ja jäteveden lämmöntalteenoton toiminnasta kaukolämmön rinnalla. Tulosten johdosta suunnittelemme yhteishankkeita ja itseasiassa olemme jo aloittaneet uusia hankkeita, jossa käytämme samanlaista yhdistelmää kiinteistöjen energiatehokkuuden parantamiseen kuin As Oy Puistokatu 25:ssä.”


Agnes Sjöbergin katu 2, EE-talo, Helsinki (Helsingin yliopisto, Viikin kampus)

Suomen ensimmäinen yliopisto otti käyttöönsä Ecowec-hybridivaihtimen huhtikuussa 2016. Helsingin yliopistolla tuotetaan kuumaa höyryä laboratoriota ja meijerituotantoa varten. Tämä kuuma höyry käytetään eläinlääke- ja elintarviketieteiden vaatimiin pesuihin, joissa desinfioidaan ja steriloidaan käytetyt instrumentit. Kuuma höyryvesi on aiemmin jäähdytetty kylmällä vesijohtoverkoston vedellä ennen höyrylauhteen johtamista viemäriin, joka on aiheuttanut merkittävän vesimaksun kiinteistölle ja energiahukan, jota ei ole hyödynnetty aiemmin.

referenssit_wasenco3

Kuva: Höyrylauhde jäähdytetään ja siirretään käyttöveteen ja ilmanvaihtoon Ecowec-hybridivaihtimessa.

Ecowec-hybridivaihtimessa noin 100 °C höyrylauhde johdetaan Ecowecin viemärilämmönvaihtimeen, jossa se jäähdytetään käyttöveden esilämmitysvaihtimilla noin 20 °C:een ennen sen johtamista kiinteistön viemärijärjestelmään. Järjestelmän hyötyinä säästetään merkittävä määrä kylmää vesijohtovettä, josta on aiheutunut aiemmin merkittävä kustannus vesimaksuina ja jätevesimaksuina. Lisäksi höyrylauhteen lämpö saadaan nyt talteen ja käyttöön käyttöveden lämmityksessä. Lisäominaisuutena höyrylauhteen lämpö siirretään ilmanvaihdon paluuverkoston vesikiertoon, kun kiinteistössä ei käytetä lämmintä käyttövettä ilta- ja yöaikaan. Käyttöveden ja ilmanvaihdon yhdistelmäkytkennän avulla höyrylauhteen sisältämää lämpöä saadaan entistä enemmän talteen, joilla pienennetään merkittävästi kiinteistön lämmityskustannuksia.

Helsingin yliopiston kiinteistöpäällikkö Juha Kurki on tyytyväinen Ecowecin tuomaan energian ja vedensäästöön. Hän uskoo Ecowecin sopivan myös moniin muihin Helsingin yliopiston kiinteistöihin ja myös muihin yliopistoihin ja tutkimuslaitoksiin. Hänen mukaansa Ecowec on kannattavuudessa parempi kuin uusiutuvat energialähteet; aurinkolämpö ja aurinkosähkö. Viikin kampuksella on käytössä myös suuri aurinkosähköjärjestelmä noin 800 m2, jonka vuosituotto vastaa Ecowecillä saavutettavaa energiansäästöä. Kustannustehokkuudessa Ecowec on kuitenkin huomattavasti kannattavampi investointi verrattuna aurinkosähköpaneeleihin. Kokemuksiaan Ecowecistä hän kuvailee seuraavasti:

”Tulokset Ecowecillä ovat olleet jopa parempia kuin mitä olemme saavuttaneet suurella aurinkosähköjärjestelmällä Viikin kampuksella. Järjestelmä sopii kokemustemme perusteella tahoille, jotka edelleen käyttävät paljon vettä ja energiaa höyrylauhteiden jäähdyttämiseen.”

________________________________________________________________________________________________

Virkistyskylpylä Fontanella, Siilinjärvi

Virkistyskylpylä Fontanella Siilinjärvellä on ensimmäinen kylpylä, johon asennettiin Ecowec-hybridivaihdin jätevesien lämmön talteenottoon. Kylpylässä oli jo aiemmin hyödynnetty suihku- ja allasvesien lämpöä käyttöveden esilämmitykseen lämmön talteenottojärjestelmällä, mutta vanha järjestelmä oli tullut elinkaarensa päähän eikä sitä ollut enää tarkoituksenmukaista korjata.

Kylpylän toimitusjohtaja Johanna Lamminaho ja Siilinjärven kunnan talousjohtaja Pekka Takkinen kuitenkin näkivät jätevesien talteenoton merkittävänä kustannussäästönä kylpylän toiminnan kannalta. Kylpyläkiinteistön energiakustannuksista merkittävä osa on sitoutunut lämpimiin suihku- ja allasvesiin, joiden sisältämää lämpöä on kannattavaa kierrättää takaisin kiinteistön ja kylpyläliiketoiminnan hyödyksi.

Wasenco toimitti kohteeseen kylpyläkäyttöön suunnitellun Ecowec-hybridivaihtimen vuoden 2015 lopulla, jolla korvattiin vanha järjestelmä. Ecowec-hybridivaihtimessa suihkuvedet ja allassuodattimien puhdistuksissa viemäriin johdettavat lämpimät allasvedet esilämmittävät uusia suihkuvesiä ja allasvesiä koko kylpylän päivittäisen käyttöajan, jolloin tarvittavan ostoenergian määrää saadaan merkittävästi pienennettyä.

Ecowec-hybridivaihtimen ero vanhaan järjestelmään verrattuna oli pienempi koko, edullisempi hankintahinta sekä vähäisempi huoltotarve. Huoltotoiminnan kannalta Ecowec-hybridivaihdin on erittäin käyttäjäystävällinen vähäisen huoltotarpeen kannalta. Ecowec-hybridivaihdin ja sen kytkentä ei vaadi sähköä, eikä laite itsessään sisällä sähkömekaanisia tai liikkuvia osia esim. lämmönsiirtopintojen puhdistusharjoja, jotka vaatisivat jatkuvaa puhdistusta. Huoltotoimina on vain lämmönsiirtopintojen puhdistus kuukausittain lisäämällä pesuainetta erillisestä pesuaineannostelijasta normaalin kylpyläkäytön aikana sekä kerran vuodessa tapahtuva levänestoaineen lisäys lämmönsiirtonesteeseen.

Kuva. Ecowec-hybridivaihdin kytkettynä suihku- ja allasvesien lämmön talteenottoon Virkistyskylpylä Fontanellassa.

Fontanellan yritysjohto ja huoltohenkilöstö ovat tyytyväisiä Ecowec-hybridivaihtimen toimintaan ja sen vähäiseen huoltotarpeeseen. Järjestelmän tuomat säästöt vahvistavat kylpylän liiketoiminnan kannattavuutta ja vähentävät kylpylätoiminnan ympäristörasitusta energiakulujen pienentyessä.

”Kylpylöissä ja uimahalleissa ympäri Suomen tarvitaan kokonaisymmärrystä liiketoiminnan ja ympäristöarvojen yhteensovittamisesta. Ecowec-hybridivaihdin tukee näitä molempia osa-alueita luomalla kylpyläliiketoiminnasta entistä ympäristöystävällisempää ja kannattavampaa säästämällä kiinteistön omistajien ja sitä kautta myös asiakkaiden rahaa.”, Wasencon toimitusjohtaja Jouni Helppolainen.

________________________________________________________________________________________________

Saksalan uimahalli, Lahti

Lahden kaupungin Tilakeskus käynnisti energiansäästöön keskittyvän ESCO-hankkeen Saksalan uimahallissa Lahdessa. Uimahallissa toteutettiin suihku- ja allasvesien lämmön talteenoton lisäksi myös muita energiansäästötoimenpiteitä mm. ledivalaistuksen ja vesikalusteiden vaihtoja energiatehokkaammiksi. Projektia johti Siemens Osakeyhtiö, joka tarjosi Lahden Tilakeskukselle Ecowec-hybridivaihdinta eräänä merkittävänä energiansäästötoimenpiteenä.

Projektin käynnistyttyä jätevesien lämmön talteenottojärjestelmän suunnittelussa päädyttiin ratkaisuun, jossa poistuvat suihkuvedet ohjataan keskitetysti pieneen jätevesipumppaamoon. Pumppaamosta suihkuvedet johdetaan Ecowec-hybridivaihtimen läpi paineviemäröintinä, jolla parannetaan Ecowecin lämmönsiirtoa ja lämmön talteenoton hyötysuhdetta. Lisäksi jätevesipumppaamon lisääminen järjestelmään mahdollisti järjestelmän sijoittelun kustannustehokkaasti ja turvallisesti.

 

Kuva. Suihku- ja allasvesien lämmön talteenotto Ecowec-hybridivaihtimella Saksalan uimahallissa.

Järjestelmän asennus toteutettiin uimahallin kesätauon 2016 aikana, jolloin uimahalli oli suljettuna asiakkailta. Uimahallin avattua ovensa heinäkuussa järjestelmän käyttö alkoi välittömästi. Laitteisto toimii automaattisesti normaalin asiakaskäytön aikana, eikä vaadi uimahallin henkilökunnalta toimenpiteitä. Asiakkaiden käydessä suihkuissa viemäriin johdettavat suihkuvedet esilämmittävät niin uusia suihkuvesiä kuin automaattisesti toimivia allastäyttöjäkin. Viikoittaisten allassuodattimien huuhtelujen aikana viemäriin johdettavista lämpöisistä allasvesistä saadaan myös lämpöenergiaa talteen uusiin allastäyttöihin.

Huoltohenkilökunta pitää Ecowec-hybridivaihdinta helppokäyttöisenä vähäisen huoltotarpeen ja luotettavan toiminnan ansiosta. Kaikki uimahallin normaalin käytönaikaisen ja yleisen huoltotoiminnan sovittaminen yhteen uuden lämmön talteenottojärjestelmän kanssa oli avainasemassa projektin toteutukselle. Tämä vaatimus oli myös Lahden kaupungin Tilakeskuksen kiinteistöpäällikön Jouni Arolan listalla, kun projektia suunniteltiin. Hänen mukaansa kiinteistöjen energiatehokkuutta tulee tarkastella kokonaisuutena ja valita pitkäikäisiä sekä vaikutuksiltaan merkittävämpiä vaihtoehtoja kiinteistön käytön ja tyypin mukaan.

”Seuraamme mielenkiinnolla Ecowecilla saavutettuja energiansäästöjä uimahallissa, jotka alustavien tulosten mukaan vaikuttavat lupaavilta. Vertaamme sen vaikuttavuutta myös muihin sähkön ja lämmön säästöratkaisuihin. Tavoitteenamme ovat omistamamme kiinteistömassan energiakustannusten pienentäminen pitkässä aikaperspektiivissä, jonka saavuttamiseksi valitsemme pitkäikäisiä ja tehokkaita järjestelmäratkaisuja. ”, Arola tiivistää.

________________________________________________________________________________________________

Männistön tukitalo, Kuopio

Kuopioon rakennetun Männistön tukitalon kellariin on asennettuna Ecowec-hybridivaihdin. Kiinteistössä on vain 37 asukasta ja heidän vedenkulutus on erittäin pientä verrattuna keskimääräiseen vedenkulutukseen Suomessa. Lisäksi yleisten sauna-, pesu- ja pyykkitilojen vedet eivät ohjaudu Ecowec-hybridivaihtimeen pienentäen sillä saavutettavaa energiansäästöä. Näistä puutteista huolimatta Ecowec-hybridivaihtimella saavutettava lämpimän käyttöveden esilämmitys ennen kaukolämpövaihdinta on keskimäärin 10 °C. Tämä vastaa 20 % koko käyttöveden lämmitykseen vaadittavasta energiamäärästä, jota saadaan tasaisesti ympäri vuoden vuorokauden tai ulkolämpötilasta riippumatta aina, kun asukkaat käyttävät lämmintä vettä. Verrattaessa hyötyä uusiutuvaan aurinkosähköön – kiinteistö säästää jäteveden lämmön talteenotolla noin 40 m2 aurinkopaneelin vuosituottoa vastaavan energiamäärän.

Kuva. Männistön tukitalo Kuopiossa kierrättää jäteveden lämmön kiinteistön hyödyksi.

Kiinteistön huoltohenkilökunta on erittäin tyytyväinen järjestelmän toimintaan ja sen huoltotarpeen vähyyteen. Järjestelmä vaatii ainoastaan lyhyen vuosihuollon, jonka aikana lisätään ”korkillinen” uutta levänestoainetta laitteen lämmönsiirtonesteenä toimivaan veteen ja täytetään mahdollisesti haihtunut vesimäärä vaihtimen sisällä avaamalla täyttöhana hetkeksi. Kiinteistön asukkaat muuttivat uusiin asuntoihin marraskuun 2016 aikana, jonka jälkeen järjestelmän toimintaa ja tuottoa on pystytty seuraamaan etäseurannan avulla. Etäseurannan avulla myös mahdolliset häiriötilanteet huomataan automaattisesti ja järjestelmän toimintaa voidaan seurata myös kiinteistön omasta taloautomaatiojärjestelmästä.

________________________________________________________________________________________________

Lisää kohdetarinoita tulossa pian…