Energiatehokkuus

Työ- ja elinkeinoministeriö TEM on Suomen edustaja energiatehokkuuteen liittyvissä asioissa EU:ssa ja myös muussa kansainvälisessä yhteistyössä. TEM:n tavoitteena on edistää tehokasta energian käyttöä. Energiatehokkuuden kehittämisen keskeisenä tavoitteena on kasvihuonekaasupäästöjen kustannustehokas vähentäminen. EU:n yhteisenä tavoitteena on energiatehokkuuden 20 prosentin parantaminen vuoteen 2020 mennessä.

Ilmastonmuutoksen hillinnän ja muiden ympäristösyiden lisäksi energiaa on tärkeä säästää mm. energian saatavuuden turvaamiseksi, tuontienergia tarpeen vähentämiseksi ja energiakustannusten alentamiseksi.

Päästöjen vähentämistavoitteet edistävät myös uusiutuvan energian osuuden kasvattamista. EU:n energiatehokkuusdirektiivin mukainen kansallinen energiatehokkuustavoite koskee jokaista, energiaa säästävät ja käyttöä tehostavat toimenpiteet hyödyttävät kaikkia. Suomessa lämmitysenergia edustaa noin neljännestä energian loppukulutuksessa. TEM:n tavoitteena onkin parantaa rakennusten energiatehokkuutta. Suomi on monissa energiansäästötoimissa ja energiankäytön tehokkuudessa kansainvälisesti johtavia maita. Tämä on saavutettu kustannustehokkailla ratkaisuilla ja vapaaehtoisuuteen perustuvalla energiatehokkuussopimusjärjestelmällä. Tällä hetkellä suurin osa cleantech -liiketoiminnan arvosta tulee energiatehokkuudesta. Lue lisää energiatehokkuustavoitteista TEM:n sivuilta. Motiva Oy on valtion omistama yhtiö. Se tekee puolestaan käytännön työtä energiansäästön ja uusiutuvien energialähteiden käyttämisen edistämiseksi. Lue lisää Motivan sivuilta.

Ecowec-hybridivaihdin lisää rakennusten energiatehokkuutta ja vähentää merkittävästi kiinteistön lämmitysenergiakustannuksia, ottamalla talteen lämpöä jätevedestä. Teknologia ei ole pelkästään ylivoimainen niin tehokkuudessaan ja kokonaiskustannuksissaan, vaan vastaa myös osaltaan uusiin energiatehokkuustavoitteisiin ja cleantech-ideologian perusajatukseen.