Hukkalämpö

Heitämme jätevesien mukana paljon hyvää energiaa hukkaan. Lämpimän käyttöveden osuus lämmityskustannuksista on kolmanneksen luokkaa nykyrakentamisessa ja tulevaisuudessa jopa yli 50 %. Kun lämmitetyt talousvedet päätyvät viemäriin, niin samalla sinne valuu hyvää, uudelleen käytettävää lämpöenergiaa.

Suomessa asuinkäytössä olevista asunnoista hukataan jätevesien muodossa energiaa vuosittain yhteensä 7,1 TWh. Kyseinen energiamäärä vastaa lämpöarvoltaan noin 1 miljoonaa tonnia kivihiiltä, mikä on yli 25 % koko Suomen kivihiilen käytöstä (Lähde: Motiva, Tilastokeskus).

Nykyisellään jäteveden hukkalämpöä otetaan talteen vasta käsitellystä vedestä, jätevedenpuhdistamon jälkeen. Jäteveden lämpöä ehditään sillä matkalla hukkaamaan jo huomattavasti. Kaikkein tehokkainta on ottaa hukkalämpö talteen jätevedestä jo kiinteistössä. Ecowec-hybridivaihdin ottaa talteen hukkalämpöä kiinteistön tuottamasta jätevedestä ja tuottaa lämpöenergiaa tehokkaammin kuin muut järjestelmät.

Kolmannes rakennusten energialaskuista kuluu veden lämmitykseen, yli kolmasosa eli 54 terawattituntia teollisuuden käyttämästä energiasta menee hukkaan. Motivan mukaan hukkalämpöä voitaisiin hyödyntää kannattavasti jopa 4 terawattituntia vuodessa. Hukkalämmön hyötykäyttö tarkoittaisi 200 miljoonan euron vuosittaista säästöä teollisuuden energiakuluissa. Suurin potentiaali on teollisuudessa, erityisesti metsäteollisuudessa, joka on suurin energiankäyttäjä Suomessa. Myöskin Metalli-, elintarvike- ja kemianteollisuudessa tuotetaan jäte- ja jäähdytysvesiä, joista voitaisiin ottaa hukkalämpöä talteen Ecowec-hybridivaihtimella.

Yhden asukkaan vedenkulutus kerros- ja rivitaloissa on 80-300:an litraa vuorokaudessa. Selvitykset osoittavat, että taloissa, joissa asukaskohtainen vesimaksu ei perustu mitattuun kulutukseen, vettä käytetään suruttomasti, ”kun naapuri sillä kuitenkin lotraa”, LVI-Teknisten Urakoitsijoiden toimitusjohtaja Jari Syrjälä sanoo järjestön tiedotteen mukaan.

Ecowec vähentää kiinteistön tuottamaa hukkaenergiaa merkittävästi, tuottaen samalla kiinteistölle merkittäviä säästöjä. Ennen kaikkea, Ecowec-hybridivaihdinta käyttävät kiinteistöt kantavat oman vastuunsa ilmastomuutoksen hidastamisessa, ottamalla jätevesien hukkalämmöstä energiaa talteen.