Ecowec-hybridivaihdin ottaa talteen lämpöenergiaa kaikesta nestemäisestä jätevedestä ja muusta hukattavasta lämpöenergiasta, kuten poistoilmasta sekä aurinko- ja lauhdelämmöstä. Ecowec-hybridivaihdin soveltuu kaikkiin lämmitys- ja viilennysratkaisuihin, kaikissa lämmitysmuodoissa, kuten kaukolämpö, maalämpöpumppu ja öljylämmitys. Ecowec-hybridivaihdin voidaan asentaa niin uudis- kuin korjausrakentamiskohteisiin.

Ecowec soveltuu erinomaisesti kaikenlaisiin paljon jätevettä tuottaviin kiinteistöihin, mm. kerrostaloihin, hotelleihin, uimahalleihin, kylpylöihin, teollisuuslaitoksiin ja monentyyppisiin julkisiin rakennuksiin. Kerrostalokiinteistössä yksi Ecowec-hybridivaihdin pystyy käsittelemään jopa 60 asunnon jätevedet. Isoimmissa kohteissa voidaan yhdistää useampi Ecowec-hybridivaihdin rinnan- tai sarjaankytkennällä, jolloin suuremmatkin jätevesimäärät voidaan käsitellä kustannustehokkaasti.

Ecowec-hybridivaihtimesta tekee poikkeuksellisen sen ominaisuus, että se voidaan asentaa kiinteistöihin, joissa on vain yksiviemärijärjestelmä. Yksiviemärijärjestelmässä niin wc- kuin muutkin käyttövedet kulkevat samaa viemärilinjaa pitkin. Ecowec-hybridivaihdin poistaa eri vesien erottelutarpeen, jäteveden säilömisen lämmön talteenoton ajaksi ja lämmönsiirtimien puhdistustarpeen. Nämä mainitut ominaisuudet tekevät Ecowec-hybridivaihtimesta entistä kustannustehokkaamman ratkaisun niin uudis- kuin korjausrakentamiskohteissakin.

Saneerauskohteissa Ecowec-hybridivaihtimella on mahdollisuus lyhentää remonttikustannusten takaisinmaksuaikoja huomattavasti. Esimerkiksi LVI-laitteiden käyttöiäksi määritellään usein 20-30 vuotta. Ecowec-hybridivaihtimen käyttöikä on vähintään 40-50 vuotta, kuten kiinteistön viemärijärjestelmälläkin. Tänä aikana järjestelmä on lähtökohtaisesti myöskin lähes huoltovapaa, eikä aiheuta lainkaan käyttökustannuksia. Järjestelmän toimintaa voidaan etäseurata, eikä turhia tarkastus- ja huoltokäyntejä tarvita.

Ecowec-hybridivaihtimella on mahdollista saavuttaa jopa 30 % energiansäästö kiinteistökohtaisesta lämpöenergian kulutuksesta. Ecowec-järjestelmän takaisinmaksuaika on vain 0–10 vuotta ja jäteveden lämmön talteenoton vuosihyötysuhde jopa 30–70 %. Uusissa kiinteistöissä Ecowec-hybridivaihdin voi korvata kalliimpia ja tehottomampia lämmönsäästöratkaisuja, jolloin myös rakentamisen kustannukset pienenevät ja takaisinmaksuaikaa ei ole laisinkaan.

Ecowec-hybridivaihdin on ylivoimaisesti kustannustehokkain tapa pienentää kiinteistön energiankulutusta!

Ecowec-hybridivaihdin ottaa talteen jätevedessä olevan lämpöenergian ja kierrättää sen edelleen hyötykäyttöön. Tämä tapahtuu hyvin yksinkertaisen laitteen ja prosessin avulla. Ecowec-hybridivaihtimessa oleva välittäjäaine sitoo itseensä laitteen sisällä, spiraaliputkessa kulkevan, noin 30-asteisen jäteveden lämpöenergian, ja siirtää sen edelleen käytettäväksi esimerkiksi käyttöveden esilämmityksessä. Lämmönsiirrossa käyttöveteen Ecowec-hybridivaihtimessa käytetään lisälämmönvaihtimia, jolloin jäteveden ja käyttöveden välille muodostuu kaksi lämmönsiirtopintaa. Tämä estää käyttöveden sekoittumisen jäteveteen, eikä näin ollen muodosta käyttöveden kontaminaatioriskiä. Ecowec-hybridivaihdin täyttää myös Suomen Rakentamismääräyskokoelman säädökset materiaalien ja lämmönvaihtimien rajapintojen osalta.

Toiminnallisuudessa Ecowec-hybridivaihdin eroaa normaalista lämpövaraajasta. Lämpöenergiaa ei kerätä Ecowec-hybridivaihtimeen, vaan se siirretään ja käytetään lähes samanaikaisesti. Tämä käytönaikainen ominaisuus erottaa sen esimerkiksi aurinkoenergiajärjestelmistä, joissa energiaa saadaan vain päiväsaikaan tai lämpöiseen vuodenaikaan, ja joiden tuottamaa energiaa säilötään lämpövaraajiin, sähköakkuihin tai syötetään yleiseen sähköverkkoon. Ecowec-hybridivaihdin poistaa kalliiden lämpövaraajien ja sähköakkujen investointitarpeen sekä huonosti kompensoidun sähkön takaisinsyöttötariffin ongelmat tarjoamalla lämmön ja ylimääräisen sähkön syötön suoraan käyttöveden tai kiinteistön lämmitykseen.

Ecowec-hybridivaihtimen ansiosta jätevesien lämpöä voi hyödyntää aiempaa enemmän myös matalaenergia- ja passiivitalorakentamisessa. Ecowec-hybridivaihdin sopii uudisrakennuksiin ja korjausrakentamiseen. Uudisrakentamisen lisäksi jäteveden lämmön hyödyntäminen voidaan kytkeä osaksi muita korjaustöitä, kuten putkiremontteja. Yksi Ecowec-hybridivaihdin vie vain noin 1 m² lattiapinta-alaa ja se voidaan helposti jälkiasentaa vanhoihin kiinteistöihin.

Järjestelmän käyttöönotto ja käyttö ei vaikuta asukkaiden elämään ja laite voidaan asentaa esimerkiksi kellaritiloihin. Vanhojen suojeltujen kiinteistöjen ulkonäkö ei näin ollen vaarannu ja rakennuskaavoitus ei ole esteenä järjestelmän käytölle. Ympäristöystävällinen Ecowec-hybridivaihdin ei käytä lainkaan sähköä, se on täysin äänetön ja hajuton, eikä siinä ole liikkuvia sähkömekaanisia osia. Ecowec-hybridivaihdin tarjoaa pienemmät energiakulut kaikissa lämmitysmuodoissa ja lämmitysjärjestelmissä siirtämällä jäteveden lämpöä uudelleen käytettäväksi kiinteistössä.

Ecowec-hybridivaihdin voi vähentää lämpöenergian kulutusta jopa 25-30 % uusissa passiivi- ja nollaenergiarakennuksissa, joissa jäteveden suhteellinen osuus nousee yli 50 % kiinteistön lämpötaseesta. Ecowec mahdollistaa myöskin pienempien lämmitysratkaisujen suunnittelun ja käytön rakennus- tai saneerauskohteissa.

Korjausrakentamisessa Ecowec-hybridivaihdin on merkittävästi pienempi investointi, saavutettaviin säästöihin verrattuna, kuin esim. ulkoseinien lisäeristäminen, ikkunoiden ja ovien vaihto, uusiutuvan aurinkolämmön tai aurinkosähkön lisääminen tai ilmanvaihdon lämmön talteenoton parantaminen. Ecowec-hybridivaihtimeen voidaan kuitenkin kytkeä niin uusiutuvaa aurinkoenergiaa lämmön tai sähkön muodossa tai se voidaan liittää suoraan esim. poistoilmanvaihdon lämmöntalteenottoon (PILP). Näistä syistä johtuen Ecowec-hybridivaihdin pienentää korjausrakentamisen kustannuksia ja tuo merkittävää säästöä käytönaikaisissa energiakuluissa.

Ecowec helpottaa ja korjausrakentamisen energiamääräysten saavuttamista, tehden siitä samalla huomattavasti kustannustehokkaampaa.

Ecowec-hybridivaihtimella saavutetaan suuret säästöt kiinteistöille. Ecowecin hyötysuhde on erittäin hyvä. Viemäriin johdetusta lämmöstä saadaan talteen ja uusiokäyttöön 30 – 70 %. Tämä tietää huomattavia säästöjä lämpöenergiakulutukselle. Hybridivaihdin sopii sekä uusiin rakennuksiin että asennettavaksi korjausten ja remonttien yhteydessä. Jokainen kerrostalo, liikerakennus, sairaala, uimahalli, kylpylä ja hotelli voi käyttää tuottamaansa jätevettä lämmön tuotantoon Ecowec-hybridivaihtimen avulla.

Ecowec-hybridivaihtimella on paljon etuja puolellaan, se:

  • sopii yksiviemärijärjestelmään
  • on edullinen hankkia
  • maksaa itsensä takaisin lyhyessä ajassa
  • vie vähän tilaa
  • on helppo asentaa
  • ei käytä sähköä
  • on lähes huoltovapaa
  • ei tarvitse puhdistuksia

Lisäksi Ecowec on vastaus moniin ympäristöhaasteisiin, kuten kestävään kehitykseen ja rakentamiseen, sekä fossiilisten polttoaineiden, varsinkin kivihiilen käytön rajoittamiseen. Ecowec on todellista cleantechiä.

Ecowec-hybridivaihdin on kannattava investointi. Viemäriin lasketusta lämmöstä saadaan talteen jopa 30 – 70 %, mikä puolestaan tarkoittaa 10 – 30 % vuosittaisia säästöjä kiinteistön lämpöenergiakulutuksesta.

Ecowec maksaa nopeasti itsensä takaisin ja alkaa tuottamaan kiinteistölle merkittäviä ostoenergiasäästöjä. Lisäksi Ecowecin käyttäminen ja huoltaminen on vaivatonta ja edullista. Huollon tai kunnostuksen tarve on vähäistä, koska säiliössä ei ole kuluvia sähkömekaanisia osia. Ecowec-järjestelmän ylivuotolinja toimii tukkeumien tai muiden ongelmatapauksien varalta. Ecowec-hybridivaihtimen toiminta perustuu painovoimaan, joten se ei tarvitse lainkaan sähköä.